Метод Джессики Фридрих — алгоритмы F2L (FIRST TWO LAYERS)

Описание метода Алгоритмы F2L Алгоритмы OLL Алгоритмы PLLСетап:
R U R' U'
Решение:
U R U' R'

Сетап:
F' U' F U
Решение:
F R' F' R

Сетап:
F' U F
Решение:
y' (R' U' R)

Сетап:
R U' R'
Решение:
(R U R')

Сетап:
R U R' U2 R U' R' U
Решение:
(U' R U R') U2 (R U' R')

Сетап:
F' U' F U2 F' U F U'
Решение:
y' (U R' U' R) U2 (R' U R)

Сетап:
R U R' U2 R U2 R' U
Решение:
U' (R U2' R') U2 (R U' R')

Сетап:
F' U' F U2 F' U2 F U'
Решение:
y' U (R' U2 R) U2 (R' U R)

Сетап:
F' U F U F' U F U'
Решение:
U' R U' R' Dw R' U' R

Сетап:
R U' R' U R U R' U
Решение:
U' (R U R' U)(R U R')

Сетап:
F' U F U' R U2 R' U
Решение:
U' (R U2' R') Dw (R' U' R)

Сетап:
R U' R' U F' U2 F U'
Решение:
Dw (R' U2 R) Dw' (R U R')

Сетап:
F' U F U F' U' F U'
Решение:
y' U (R' U R U')(R' U' R)

Сетап:
R U' R' U' R U R' U
Решение:
U' (R U' R' U)(R U R')

Сетап:
R U' R' U2 F' U' F
Решение:
y (L' U L) U2 y' (R U R')

Сетап:
F' U F U2 R U R'
Решение:
(R U' R' U) Dw (R' U' R)

Сетап:
R U' R' U R U2 R'
Решение:
(R U2 R') U' (R U R')

Сетап:
F' U F U' F' U2 F
Решение:
y' (R' U2 R) U (R' U' R)

Сетап:
F R' F' R2 U2 R' U'
Решение:
U R U2 R2 (F R F')

Сетап:
R' F R F2 U2 F U
Решение:
y' U' (R' U2 R) U' (R' U R)

Сетап:
R U' R' U2 R U R'
Решение:
(R U' R') U2 (R U R')

Сетап:
F' L' U2 L F
Решение:
y' (R' U R) U2 (R' U' R)

Сетап:
R2 U R' U R U2 R2 U2
Решение:
(R U R'U')U'(R U R'U')(R U R')

Сетап:
R U' R' F' L' U' L F U'
Решение:
U F' L' U L F R U R'

Сетап:
R U R' U' F' U' F U
Решение:
y U' (L' U L) U (R U R')

Сетап:
F' U' F U R U R' U'
Решение:
U (R U R') y U' (L' U' L)

Сетап:
R U R' U' R U R'
Решение:
(R U' R' U)(R U' R')

Сетап:
R' F R F' U R U' R'
Решение:
(R U R' U') F R' F' R

Сетап:
F R' F' R F R' F' R
Решение:
y' (R' U' R U)(R' U' R)

Сетап:
R U' R' U R U' R'
Решение:
(R U R' U')(R U R')

Сетап:
F' U' F U' R U R'
Решение:
(R U' R') Dw (R' U R)

Сетап:
R U' R' U R U' R' U R U' R'
Решение:
(R U R' U')(R U R' U')(R U R')

Сетап:
R U R' U2 R U R' U
Решение:
(U' R U' R') U2 (R U' R')

Сетап:
R U' R' U' R U2 R'
Решение:
U (R U R') U2 (R U R')

Сетап:
F' U F U R U R' U2
Решение:
(U' R U R') Dw (R' U' R)

Сетап:
R U' R' U F' U F U'
Решение:
Dw (R' U' R) Dw' (R U R')

Сетап:
F2 U2 R' F2 R U2 F U F
Решение:
R' F R F' R U' R' U R U' R' U2 R U' R' 

Сетап:
R U R' U2 R U' R' U R U R'
Решение:
R U R' U' R U2 R' U' R U R'

Сетап:
R U R' U' R U2 R' U' R U R'
Решение:
(R U R') U2 (R U' R' U)(R U R')

Сетап:
F' U2 L' U' L2 F' L' F2
Решение:
R U' R' Dw R' U' R U' R' U' R

Сетап:
F2 L' U' L U F U' F
Решение:
R U' R' U Dw R' U' R U' R' U R

Сетап:

Решение:


 

         © «Прокубер», 2013–2018               we@procuber.ru         

  

JoomShaper